Lyset gikk på Kvitsøy fyr

Lyset på Kvitsøy fyr har slukket. En feil har trolig ført til fyret ikke lyser.