Forsinkelser på Jærbanen

Signalfeil fører til forsinkelser og buss for tog. Togene skal nå gå som normalt.