Barnehage måtte flytte grunnet flommen

Øyno barnehage i Sokndal måtte flytte til Sokndalshallen på grunn av flommen.