• Her har gruppen av syklister i på trening i Heigreveien trosset forbudsskiltet og krysset riksveien. Privat

Her sykler de ulovlig

Bilister liker dårlig at syklister legger seg inn i rundkjøringen og krysser rv 44. Politiet mener kryssingen er ulovlig.