Bilfører la på sprang

Da forsøket på å kjøre fra politiet mislyktes, utfordret 33-åringen betjentene i spurt.