• Talet på tunge og større køyretøy, som blir frakta med gassferjene over Boknafjorden held fram å auka

Berre to ferjer til vinterferien

Frå i dag går det berre to ferjer i sambandet Mortavika-Arsvågen. Fredag ettermiddag begynner skulane sin vinterferie. — Beklageleg, seier Fjord1