• Driftsleder ved Tjensvoll gravlund, Hedly Pedersen, sier at han vil orientere alle pårørende. Her er han alt i gang med å rette opp en av gravsteinene. Tommy Ellingsen

Flere gravstøtter veltet på Tjensvoll gravlund

Rundt tjue gravstøtter er skjendet, en av steinene er også forsvunnet.