• I dette bygget ved begynnelsen av Motorveien i Stavanger, like nord for Gamlingen, skal prosjektorganisasjonen for Ryfast holde til. Rune Vandvik

Nå er Ryfast kommet til byen

Hovedkvarteret for Ryfast er under oppføring ved Motorveien på Våland. I minst seks år framover blir dette hovedkvarteret for byggingen av Ryfast.