Mann prøvde å hogge seg inn i hus

En 41-åring brukte øks da han kom på besøk.