• Ingen nye trefeltsparseller på E 39, slik som denne i Lindesnes, i 2013. Hans E.H. Jacobsen

E 39 i sør på vent

Regjeringen vil bare gi smuler til E 39 i sør mens vi venter på NTP (Nasjonal Transportplan) 2014-2023.