Uskadet i utforkjørsel

Tre personer slapp fra det uten skader i en utforkjørsel på fylkesvi 44 mellom Varhaug og Vigrestad.