Jørgen Hattemaker straffes, kong Salomo slipper unna

Vi holder oss med to sett av regler og lover i dette landet. Det er bare brudd på det ene settet som fører til straff.