• Veksten i antall reisende fra Stavanger lufthavn, Sola er til nå i år dobbelt så stor som fra andre norske flyplasser. -Vi er selvfølgelig meget godt fornøyde med den positive utviklingen, men veksten fører også til utfordringer, sier Ina Eldøy, som er kommersiell sjef ved flyplassen. Jarle Aasland

Nå er Sola større enn Flesland

6,5 prosent flere reiste fra Stavanger lufthavn Sola i januar og februar i år i forhold til i fjor. På utenlandsreiser og offshore-reiser er flyplassen nå større enn Flesland.