- Vi har god oversikt

Stavanger kommune har ingen forklaring på hvorfor den, i motsetning til Oslo, Bergen og Trondheim, ikke har svart på Naturvernforbundets undersøkelse.