• Det raser ut masse i vegbanen på Strandkaien. Politiet har sperret av området. Astrid Elise Bjørnsen

Politiet har sperret av deler av Strandkaien

Foreløping vet ingen hva som har skjedd.