• Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener skattefrie kollektivkort vil virke bedre enn rushtidsavgift. Kristian Jacobsen

- Innfør heller skattefrie kollektivkort

Hvis vi ønsker å få flere til å ta tog og buss i stedet for bil, er det bedre å innføre skattefrie kollektivkort enn å innføre rushtidsavgift, mener Ketil Solvik-Olsen (Frp).