• Henning Løland, leder i Lura bydelsutvalg, mener planene for utbyggingen på Lura er alt for massive. I planen er det tegnet inn en 18 etasjers boligblokk der han står og ytterligere to høyblokker i bakgrunnen - mot Gamleveien som ligger bak bygget. Til venstre ser vi eneboliger som vil bli nærmeste nabo til høyblokkene. FOTO: Fredrik Refvem

450 nye leiligheter her?

Et område på vestsiden av Gamleveien, vis a vis Hegre Auto og inn mot Lura stadion, kan få 450 boenheter i ulike bygg opptil 18 etasjer. Politikerne er skeptiske, men ikke avvisende.