• SVs Eilef A. Meland vil ta opp saken om ONS når kommunens eierskapsmelding skal behandles. Her i samtale med partifelle Marcela Molina. Ellers på bildet Eirik Faret Sakariassen (SV) nærmest og Torfinn Ingeborgrud(MDG) ytterst til venstre. Jonas Haarr Friestad

Skattefritaket til ONS vekker oppsikt i bystyret

Eilef A. Meland (SV) finner det oppsiktsvekkende at ONS ikke har betalt skatt siden tidlig på 90-tallet.