– Lås døren, ta med elevene og stikk!

Manglende varslingssystem, usikkerhet i forhold til varlingsrutiner og hva en bør gjøre dersom ekstreme situasjoner oppstår, er dagens virkelighet i grunnskolen i Sandnes. Flere rektorer ber innstendig om hjelp fra politiet til å utarbeide gode beredskapsplaner.