Redusert kapasitet mellom Sand og Ropeid

En dynamittbil på vei til Sauda fører til redusert kapasitet på ferjesambandet Sand-Ropeid torsdag morgen.