• Skolesjef Eli Gundersen og nestleder Bjarne Birkeland lager hvert år en rapport om mobbe-tilstanden i Stavanger-skolene. Thomas Ergo

19 prosent mobbing «akseptabelt»

På 14 av Stavangers skoler oppga 10-19 prosent av elevene å bli mobbet i fjor. Men politikerne fikk beskjed om at skolene hadde et akseptabelt nivå på mobbingen.