• Bare tre av 10 spurte siddiser og sandnesgauker har en positiv holdning til økologisk mat, mot sju av 10 på landsbasis. Godt over halvparten av alle de 1163 spurte mener at økomat er sunnere enn konvensjonell mat. Pål Christensen

Rogalendinger bryr seg lite om økomat

Forbrukerundersøkelse tyder på at siddiser og sandnesgauker er klart mindre positive til økologisk mat enn i landet som helhet.