• Her, i tredje etasje på gamle Stavanger sykehus, vil politikerne ha lokalmedisinsk senter. Noe av det første som kommer på plass (september 2013) er Frisklivssentralen som Kristine Kårstad Skjøthaug (bildet) skal lede. Carina Johansen

Alt i ett-senteret for store og små

Politikerne vil ha både sengeplasser og "minisykehuset" på Våland inn i det nye lokalmedisinske senteret i gamle Stavanger sykehus.