Alt i ett-senteret for store og små

Politikerne vil ha både sengeplasser og "minisykehuset" på Våland inn i det nye lokalmedisinske senteret i gamle Stavanger sykehus.

Publisert: Publisert:

Her, i tredje etasje på gamle Stavanger sykehus, vil politikerne ha lokalmedisinsk senter. Noe av det første som kommer på plass (september 2013) er Frisklivssentralen som Kristine Kårstad Skjøthaug (bildet) skal lede. Foto: Carina Johansen

  • Ulrikke Valvik Mitchell

Flertallet i formannskapet mener Stavanger somler med etableringen av et nytt lokalmedisinsk senter. Det ble etterlyst fortgang i sakene.

– Det går for tregt. Kommuner på Jæren har allerede fått dette til, sa Per A. Thorbjørnsen (V).

Politikerne ønsker også at det skal samles flere tilbud på ett sted, for et bedre lokalmedisinsk senter. Det er blant annet ønskelig å flytte den nåværende samhandlingsenheten på Vålandstunet til det nye senteret.

– Hvis Vålandstunet også kan knyttes til her, så kan vi få effektiv bruk av disse plassene, sa Thorbjørnsen.

Finansiering

Valg av lokaler og hvilke tilbud som skal inngå i senteret har vært diskutert flere ganger, men prislappen har vært mindre synlig.

– Vi er avhengige av at regjeringen legger mange penger på bordet for at vi skal kunne finansiere dette, sa Thorbjørnsen.

Da saken ble behandlet torsdag kveld, ba flertallspartiene om en egen sak for innhold og finansiering, og at denne bør være klar innen oktober i år. I saken vil de ha vurdert dette:

Det etableres en rehabiliteringsenhet med inntil 20 senger, gjerne i et interkommunalt fellesskap.

Dagens samhandlingsenhet overføres fra Vålandstunet til lokalmedisinsk senter, gjerne i et interkommunalt fellesskap.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

– Det er et spenstig forslag som vi støtter, sa Ole Martin Juul Slyngstadli (Ap).

– Vi ser frem til å følge saken videre, sa han.

Plassering

Politikerne var positive både til lokaliseringen og utredningen av lokalmedisinsk senter. Under taket til det gamle, røde sykehuset i Stavanger er det stort nok areal til å gjennomføre alle planene som er satt.

Senteret skal inneholde et forebyggingssenter, med blant annet en Frisklivsentral og psykologtjenester for å fremme god fysisk og psykisk helse. Under samme tak skal også et rehabiliteringssenter og et senter for kunnskap og utvikling.

I rehabiliteringssentret blir det plass til sengeplasser for dem som trenger øyeblikkelig hjelp.

– Det er ikke noe nytt at sengene knyttes til senteret, det er allerede blitt tatt opp. Men at vi kan utrede det ytterligere, muligens interkommunalt, er spennende, sa Thorbjørnsen.

Andre forslag til lokaler var Hjertelaget og «Teknikken». «Teknikken» ble i sin tid kjøpt til formål å huse det lokalmedisinske senteret, men med nærmere ettertanke var lokalene i Stavanger sykehus bedre egnet med tanke på areal og utvidelsesmuligheter.

– Jeg ser ikke for meg at dette er en permanent plassering av senteret, men nå er det mest hensiktsmessig, sa Thorbjørnsen.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune. Et interkommunalt samarbeid med nabokommuner er på trappa.

I januar i år fremmet Stavanger kommune interessen for et slikt samarbeid. Kommunene viste stor interesse for samarbeid om rehabilitering og fagutvikling.

Publisert: