Menighet gir voldsalarmer til prostituerte

Menigheten Intro i Sandnes skal kjøpe inn 68 overfallsalarmer til prostituerte i Stavanger.