• Det er gitt 1 million i tilskudd til vern av «Riskafjord II».

Tilskudd til fem lokale fartøy

Riksantikvaren bevilger penger til istandsetting av fem skip fra Rogaland.