• Mats Danielsen

Røykskadet etter branntilløp

En person ble tatt hånd om av ambulanse etter røykutvikling på Våland.