• Karen Iversen (t.v.) og Andreas Tellefsen er sommarvikarar i sjødivisjonen i Kartverket, der dei scannar og gjer historiske sjøkart- og dokument tilgjengelege på Wikipedia. Sissel Kanstad/Kartverket.

Historiske sjøkart på nett

Sjødivisjonen i Statens kartverk i Stavanger har sidan sommaren i fjor lagt ut 250 gamle sjøkart frå arkivet til Wikipedia. I sommar har karta også blitt tilgjengelege for nedlasting. Eit sjøkart over Vestlandet, frå Bergen til Stavanger frå 1798 er med i samlinga.