• Gaute Gangenes er regionsjef for Norleds ferjer i Rogaland.

70 ferjeturer innstilt på fem måneder

70 turer med Tau-ferja er innstilt fra nyttår til utgangen av mai, av disse over halvparten i mai. Norled slipper både bøter og har heller ingen reisegaranti ved innstilte ferjer.