Mistet stereoen og sertifikatet, låste ikke døra

Han husker nok å låse bildøren neste gang, beboeren i Kreklingvegen i Klepp.