• Erik Nguyen, Bjørnar Nevland Knudsen og Julie Hinderaker Hagevik prøver å begrense nettbruken, men er innom både Facebook, nettaviser og blogger gjennom hele skoledagen. Lars Idar Waage

Elevene har og tar ansvar for egen nettbruk

For elevene i videregående skoler er bruk av nettet et gode langt mer enn en ulempe.