Trafikkulykke på Grannessletta

Moped har kjørt inn i henger til et vogntog.