• Klepp og Time vokser sammen. Om få år vil flere av elevene i Time gå på felles skole med elever fra Klepp. Geir Sveen

Klepp+Time= 2 nye skoler

Time sier høyt og tydelig ja til det hittil tydeligste frieriet fra Klepp. Det kan uten sammenslåing gi mer enn to nye felles ungdomsskoler i grenselandet mellom de to kommunene.