• Her er E 39 midtsikret. Bildet er fra Austad ved Flekkefjord der det tidligere har vært flere dødsulykker. Foto: Hans E.H. Jacobsen

Er det for sent å snu på E 39?

Fylkestinget i Rogaland har satt rikspolitikerne og trafikksikkerheten i ei kattepine: Er virkelig Rogfast mye viktigere enn utbedring og midtsikring av «dødsveien» E 39 og forlengelse av dobbeltsporet til Jæren og Egersund?