Er det for sent å snu på E 39?

Fylkestinget i Rogaland har satt rikspolitikerne og trafikksikkerheten i ei kattepine: Er virkelig Rogfast mye viktigere enn utbedring og midtsikring av «dødsveien» E 39 og forlengelse av dobbeltsporet til Jæren og Egersund?

Publisert: Publisert:

Her er E 39 midtsikret. Bildet er fra Austad ved Flekkefjord der det tidligere har vært flere dødsulykker. Foto: Hans E.H. Jacobsen

  • Bakgrunn
  • Hans E.h. Jacobsen
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

BAKGRUNN: Nasjonal Transportplan (NTP) rulleres hvert fjerde år og tar også for seg jernbane, luftfart og skipstrafikk. Neste periode (NTP 2014— 2023) skal behandles av Stortinget våren 2013. Konseptvalg: I et forsøk på unngå klattbevilgninger er det utarbeidet en rekke Konseptvalgutredninger (KVU-er) for viktigere strekninger, derav 190 km E 39 Søgne-Ålgård. Lokalpolitikere, næringslivet og andre interesserte var med. En arbeidsgruppe kastet inn et forslag om 50 km helt ny trasé fra Eigestad i Eigersund til Flikka i Flekkefjord. Forslaget ble blankt avvist av Statens vegvesen. Begrunnelsen var bratte bakker, lange tunneler og kostbar utbygging i en etappe. Videre ville stor høyde over havet gi vanskelige kjøreforhold om vinteren.

Nå har altså Rune Gjedrem presentert en visjon for en lignende trasé helt fra Sandnes, over Høg-Jæren til Egersund og så litt nærmere kysten av Dalane til Flekkefjord enn forslaget som ble forkastet. dette er et dristig forslag som kom for sent til å bli vurdert i KVU-en, men som også har klare fordeler: Veien kan bygges som et sammenhengde prosjekt uten å forstyrre dagens E 39-trafikk. Det meste av utbyggingen av ny E 39 over Kvinesheia foregikk på samme effektive måte: I jomfruelig terreng.

Men tunneler har vist seg dyre å drifte og det er lettere å få aksept for vindturbiner enn motorvei i nesten urørte heier. KVU-en tar også forbehold om gode omkjøringsmuligheter, noe som kan bli vanskelig i høgheiene. Gjedrems traséforslag innebærer også høyere og lengre bruer over Åna-Sira og Lafjord (innseilingen til Flekkefjord) enn E 39 Fedafjordbrua. Jordvern må også vurderes på samme måte som for utvidelse til fore felt langs dagens E 39-trasé.

Dobbelt opp: Men det beste fra Gjedrem kan også bli det godes fiende. Mye av dagens E 39 som uansett må opprettholdes som viktig transportåre for trafikk Flekkefjord-Moi-Helleland- Vikeså-Sandnes med sideveier til Gyland/Tonstad, Sira, Sokndal, Hovsherad, Gyadalen/Tonstad-Stavtjørn/Byrkjedal og Bue/Bryne. Så hvis man satser på en en helt ny trasé, kan fortsatt mange liv gå tapt hvis man ikke også sikrer den gamle.

Vest-Agder klarte å få til den delvis bomfinansierte Listerpakken med ny E 39 over Kvinesheia samt bedre veier Kvinesdal-- Farsund og Lyngdal-Farsund ved å stå sammen. Deretter samarbeidet de med Aust-Agder og fikk til ny motorvei Kristiansand-Grimstad.

Nå vil vestegdene også samordne regulering av E 39 Søgne - Rogalands grense for firefeltsvei. Men da må også rogalendingene gi rask beskjed om fortsatt vil ha E 39 inn i sitt fylke som i dag: Via Lund eller utsettelse for å utrede Gjedrems ytre alternativ.

Kjøttvekta rår: Om storstilt utbedring av E 39 Søgne-Ålgård i det hele tatt prioriteres i NTP 2014-2023, gjenstår å se. Strekningen får uansett knallhard konkurranse fra Østlandet der åtte fylker, Jernbaneverket og Statens vegvesen er enige om at et InterCity-triangel med dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden må til for å forhindre fullt kaos i biltrafikken. Pris: 100 - 120 milliarder kroner. Da kan kjøttvekta på Stortinget teller mer enn å legge til rette for økt biltrafikk med Rogfast.

Hva så med E 39 Søgne - Ålgård? I Vest-Agder har man allerede startet midtsikringen av utsatte partier; nå har Staten vegvesen varslet det samme for Saglandsbakken i Bjerkreim. KVU-en beskriver også to litt større omlegginger i Rogaland som uansett gjennomføres raskt: Tunnel for avskjæring av de øverste svingene i Drangsdalen og ny trefelts E 39 over jorder og gjennom tunnel utenom dagens Vikesåbakke.

Publisert:

Les også

  1. Se film av privat E 39-forslag

Mest lest akkurat nå

  1. To nye tilfeller av koronasmitte i Sandnes

  2. Stavanger-kvinne blir tidenes yngste deltakar i «Mesternes mester»

  3. Datatilsynet ber om at Andrea og de andre IB-elevene får nye karakterer

  4. Utradisjonelle munnbind i vinden: – Viktig at de ser bra ut

  5. Bilbrann på Grannes

  6. MC-fører døde etter trafikkulykke i Haugesund

  1. Dalane