• Flere av sykehusdirektørene ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har bodd i denne eneboligen på sykehusområdet. Nåværende direktør, Bård Lilleeng, får bo her uten å betale leie. Jon Ingemundsen

SUS-direktør får dekket hytteturer

Administrerende direktør Bård Lilleeng ved Stavanger Universitetssjukehus får blant annet dekket reiser til familiens hytte i Luster, i tillegg til at han har årskort hos SAS.