Ble varslet om frykt for drap i 2011

I 2011 ble Helse— og omsorgsdepartementet varslet om at Stavanger kommune ikke visste hva de skulle gjøre med en utviklingshemmet mann som ble regnet som så farlig at kommunen fryktet han kunne begå drap når som helst.

– Vi vil at spesialhelsetjenesten skal ta større ansvar i forhold til de som er farlige, sier levekårssjef Marit Bore. Foto: Rune Vandvik

 • Hans Petter Aass
  Journalist
 • Thomas Ergo
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Mer enn to år senere har kommunen fortsatt ikke fått svar fra myndighetene på den oppsiktsvekkende bekymringsmeldingen.

— Problemstillingen er fortsatt like aktuell. Situasjonen rundt den aktuelle personen er uendret, sier levekårssjef Marit Bore.

Stavanger kommune har to ganger purret på svar for å finne ut hvordan de skal forholde seg til mannen som er «til stor fare for sine omgivelser både for nære familiemedlemmer, personalet rundt seg og lokalsamfunnet for øvrig.»

Fare for samfunnet

Ifølge bekymringsmeldingen som først ble sendt Helsetilsynet i Rogaland i februar 2011 kan det ikke utelukkes «at han i nær fremtid vil kunne begå drap.» Kommunen mener det er uforsvarlig at de skal være nødt til å ansvar for personer som utgjør en så stor samfunnsfare.

Den utviklingshemmende mannen har de siste årene bodd på en institusjon med omsorgstjenester hele døgnet. Problemet er imidlertid at lovverket ifølge kommunen forhindrer at de kan bruke tvang til å holde ham under oppsyn 24 timer i døgnet. Selv om han er beskrevet som en person uten empati, med paranoide og psykopatiske trekk og farlig nok til å begå drap i nær fremtid, oppfyller han angivelig ikke lovens vilkår for bruk av tvang overfor utviklingshemmede.

Ifølge Stavanger kommune har Psykiatrisk divisjon på sykehuset heller ikke funnet at mannen oppfyller kriteriet om alvorlig psykiatrisk sykdom for tvangsinnleggelse, i henhold til loven om psykisk helsevern. Dermed kan ingen, ifølge kommunen, hindre mannen som er vurdert som livsfarlig i å bevege seg rundt som han selv vil. Han faller mellom to stoler.

— Det er derfor vi har sendt brev til departementet. Vi vil at spesialhelsetjenesten skal ta større ansvar i forhold til de som er farlige, sier Bore.

Mangler virkemidler

Den ansvarlige ledelsen i Oppvekst og levekår mener at selv om det skulle vise seg at kommunen «i prinsippet kan iverksette tvangstiltak, vil ikke kommunen ha tilstrekkelige rammer eller virkemidler for å ivareta både bruker selv og lokalsamfunnet i saker som gjelder så farlige brukere som i foreliggende sak.»

Bekymringsmeldingen ble først sendt fra kommunen i februar 2011 - et halvt år etter at gruppe mennesker med til dels store hjelpebehov hadde vært med på å mishandle Jonny André Risvik til døde. Hjelpeapparatets øverste ansvarlige legger ikke skjul på at de før Kampen-saken var langt mer bekymret for voldspotensialet til andre brukere, enn til noen av dem som var med på mishandlingen av Risvik.

— Skulle vi satt opp en liste over kommunale beboere vi er bekymret for i forhold til vold, ville de domfelte i Kampen-saken sannsynligvis ikke ha kommet på hverken Topp 20 eller Topp 40-lista, sier spesialrådgiver Bjørn Jørgensen i Fagstab Oppvekst og Levekår.

Frivillighet

— Vi har hatt langt farligere personer som brukere, som Psykiatrisk divisjon ikke vil ta inn til farlighetsvurdering, sier Marit Bore.

Kommunen mener lovverket er proppen.

«Bruker vurderes så langt å falle utenfor de hjemler for tvang kommunen har til rådighet (med unntak for nødrett/nødverge) som er forbeholdt akutte situasjoner). Dette betyr at kommunen er avhengig av frivillighet fra brukers side for å iverksette tiltak. (...) Det foreligger imidlertid en klar bekymring for at frivillige tiltak i forhold til bruker ikke vil være tilstrekkelige for å hindre alvorlige hendelser i fremtiden.», heter det i bekymringsmeldingen.

Det var etter et møte mellom representanter fra Stavanger kommune, Psykiatrisk divisjon og Rogaland politidistrikt, om den tungt kriminelt belastede mannen, at kommunen sendte brevet til det lokalet helsetilsynet. Et halvt år senere sendte Fylkeslegen i Rogaland bekymringsmeldingen videre til Helse- og omsorgsdepartementet for å be om innspill.

— Stavanger kommune ba oss ta dette opp med overordnede myndigheter. Etter purring 17. januar i år, mottok vi 20. april et brev som fortalte at saken var oversendt Helsedirektoratet. Det er tydeligvis vanskelige avklaringer dette, sier fylkeslege Pål Iden.

Les også

- Kunne avverget tragedien

Les også

Kommunen må granske seg selv etter Kampen-saken

Les også

 1. Kommunen vurderte aldri tvangstiltak

 2. Jonnys siste uker

Publisert:
 1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Fanget meteoren på film i Sandnes

 2. Møter gamle lagkamerater: – Vil vise at Viking tok feil

 3. Ansatt ved Rovik boas har testet positivt

 4. Ti omkom i bussulykke i Kroatia

 5. Tallet på omkomne stiger i India

 6. Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge