• Buss i kø er en kraftig hemsko for kollektivtilbudet, og Boreal-sjefen tar nå til orde for å slippe bussen til på Motorveien. Jarle Aasland

Feilparkerte biler hindrer buss

En buss kom ikke i rute på grunn av feilparkerte biler.