• Dagny Øysæd, hovedtillitsvalg for helsesøstrene i Stavanger er glad for at rådmannen bevilger fire millioner kroner til styrking av skolehelsetjenesten. Det betyr blant annet fem nye helsesøsterstillinger. Anders Minge

Fem nye helsesøstre i skolene og nye dagsenterplasser til eldre og til utviklingshemmede

Denne styrkingen av skolehelsetjenesten er den en av de viktigste nyhetene i hele budsjettet, mener Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår.