• Kreftoreningen som står bak og delte ut Helseprisen spanderte frukt og smoothie på vinnerelevene. Stas, synes Kristian Brun, Mathias Egeland, Simon Aasen og Daniel Revne. Marit Hæreid

Menn kan like mye som damer

Det har 5. trinn på Buggeland skole forsket på og funnet ut.