85 foreldre på tegnspråkkurs

I dag lærer 85 foreldre seg tegnspråk hos Statped (statlig spesialpedagogisk støtte) i Stavanger. Noen av dem har barn som hører godt, men som kommuniserer bedre gjennom tegnspråk.