• Maya Rio Bergsvåg, til venstre, klatrer i ribbeveggen, mens pedagogisk medarbeider Grete Rasmussen, Karsten Ringdahl-Fuhr, Anna Juliet Tavernier og Markus Aarsland snakker om hvor høyt eller lavt hun befinner seg.

Norske barn teller dårligere

Toåringer i norske barnehager teller dårligere enn barn i andre land. Til gjengjeld er de bedre i geometri, viser forskning utarbeidet ved Lesesenteret på UiS.