• Per A. Thorbjørnsen (V), Kari Raustein (Frp), Hilde Karlsen (Ap) og Kristen Høyer Mathiassen (H) er enige om å stille byggesaksavdelingens klappjakt på ulovlige leiligheter i bero inntil videre. Stein Halvor Jupskås

Ulovlige leiligheter blir lovlige igjen

Et enstemmig kommunalstyre for byutvikling vedtar torsdag å avvikle byggesaksavdelingens prosjekt mot ulovlige leiligheter.