• Sauehold utgjør en stadig mindre del av verdiskapingen i jordbruket i Rogaland. Men den totale verdiskapingen for jordbruket i fylket har økt siden 2014. Geir Sveen
    Galleri

Færre bønder - mer verdiskaping

Jordbruket i Rogaland skaper verdier for tre milliarder kroner i året.