• Søndag tar Anne Lise Ådnøy i bruk Stavanger bispedømmes nye bispekåpe for første gang. Den blå kåpen er etterlengtet. Det gamle arbeidsantrekket til biskopen henger så vidt sammen. Pål Christensen
    Galleri

Kongen kommer til bispevigsling i Stavanger søndag

Kongen kommer når Anne Lise Ådnøy til biskop vigsles i Domkirken søndag i en helt ny kåpe.