Nye Sandnes krever Oanes kai

I et nytt utspill uttaler Forsand og Sandnes at den nye kommunegrensa til Strand må justeres slik at Oanes kai, riksvei 13 og Lysefjordbrua blir liggende i Nye Sandnes kommune.

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad og varaordfører i Sandnes Pål Morten Borgli på Oanes kai da Stortinget hadde gitt klarsignal til sammenslåing. Ettersom denne kaien nå blir liggende i Strand, har de ikke styring med begge kaiene i Høgsfjord-sambandet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Dette er helt uaktuelt, svarer Irene Heng Lauvsnes, ordfører i Strand.

Stortinget har vedtatt at Forsand kommune skal slås sammen med Sandnes, det skjer 1. januar 2020. Fra samme dato skal det gjennomføres en grensejustering der nordsiden av Lysefjorden (Preikestolen og Kolabygda) overføres til Strand. Denne grensejusteringen ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i desember.

Vedtaket om grensejustering utløste en rekke utspill, blant annet to søknader om grensejustering fra Sandnes-tilhengere, som er blitt avvist.

Vil beholde den eneste internveien

Onsdag ble formannskapet i Strand orientert om et nytt forslag fra ordfører Bjarte S. Dagestad i Forsand og ordfører Stanley Wirak i Sandnes kommune.

Nye Sandnes foreslår at grensen justeres slik at den eneste interne veien i den nye kommunen blir liggende i Sandnes. Det betyr at grensen mot Strand skal gå nord for riksvei 13, slik at Oanes kai og Lysefjordbrua blir liggende i Sandnes. Ordførerne mener hele Lysefjorden bør ligge i Nye Sandnes kommune, fordi beredskapen og reguleringsmyndigheten da ligger under samme kommune.

– Lysefjorden har flere besøkende i året enn selve Preikestolen og det var beredskap og reguleringsmyndighet som var et av hovedargumentene for å grensejustere denne inn i Strand, slik at en kommune fikk reguleringsmyndigheten. Slik grenseforslaget nå foreligger så splittes dette opp i Lysefjorden, argumenterer Dagestad og Wirak.

Nye Sandnes ønsker kontroll med strekningen Oanes kai - Lysefjordbrua, til venstre på bildet.

– Useriøst

Strand kommune avviser utspillet.

– Jeg synes dette er useriøst. Her skal vi diskutere kommunegrensen i sjø. Så kommer de med dette kreative forslaget og legger den på land. Jeg klarer ikke å forstå hvordan de tenker, sier Strand-ordfører Lauvsnes.

Strand er enig i et forslag som Statens kartverk har lagt fram i møter mellom partene. I dette forslaget settes kommunegrensen etter midtlinjeprinsippet, slik som kartverket har foreslått på Ombo.

Strand har svart at beredskapen i sjø blir ivaretatt i Lysefjorden uavhengig av kommunegrenser. Det vises til at Rogaland Brann og Redning er et interkommunalt selskap som benyttes av begge kommunene ved brann. Kystverket aksjonerer ved akutt forurensning. Nødetatene rykker ut uavhengig av kommunegrense. Politiet ligger under samme politidistrikt.

Dersom pasienten kommer i land i området Oanes-Lysefjordbrua vil det være best for pasientene om de fraktes til nærmeste legevakt, som da vil være på Jørpeland i Strand kommune, ifølge svaret fra ordfører Irene Heng Lauvsnes, som mener det er mest hensiktsmessig å ha samme reguleringsmyndighet på land som i sjøen utenfor.

Forsand kommune har søkt om utsettelse av grensejusteringen til 2021. Strand forholder seg til vedtaket om at justeringen skal skje ved årsskiftet.

Det siste utspillet om grensejustering fra Nye Sandnes ble møtt med latter i formannskapet.

– Jeg må si jeg er overrasket. Frekkhetens nådegave kjenner ingen grenser. Jeg støtter deg 100 prosent, kommenterte Alf Henning Heggheim (Sp) til ordføreren.

Guro Heggemsnes Fløysvik i Forsand KrF støtter heller ikke utspillet fra Forsand-ordføreren.

– Det er naturleg, som Irene påpeker, at kommunegrenser går i sjø. Beredskapen blir ivaretatt uansett. Å legge ei grense slik Dagestad og Wirak nå ønsker, virker helt ulogisk. Dagestad må rett og slett ta ansvar for konsekvensene av de valgene han har kjempet for. Denne grensejusteringen er en av dem, kommenterer hun.

Publisert: