Helt slutt på medbrakt alkohol i Kongeparken

På vårens Landstreff fikk russen drikke medbrakt alkohol. Slik blir det ikke neste år.

Russen kan se langt etter medbrakt alkohol på neste års russetreff i kongeparken.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I et brev til samtlige politidistrikter har Politidirektoratet (POD) nylig presisert hvordan alkoholloven skal forstås.

POD instruerer politiet om å «pålegge arrangøren å søke skjenkebevilling på hele festivalområdet» når de godkjenner russearrangementer. Dette innebærer at også parkeringsplasser og campingområder trenger bevilling, noe som igjen betyr et forbud mot medbragt alkohol, skriver Aftenposten.

Presiseringen kommer etter at politidistriktene tidligere har tolket regelverket ulikt.

Aftenposten har spurt POD om påbudet også vil gjelde liknende arrangementer med camping, som musikkfestivaler. Det bekrefter Kristin Kvigne, direktør for politifagavdelingen i direktoratet.

Hun er tydelig på at presiseringen de har sendt ut gjelder alle arrangementer av denne typen.

– Dette er ikke et regelverk som gjelder for russen spesielt, men noe som også vil gjelde for russen, sier hun.

Nei, så ja

Det betyr at det ikke blir lov til å drikke medbrakt alkohol på Landstreffet i Kongeparken neste vår.

Den hete poteten før årets utgave av Landstreffet var om russen skulle få lov til å ta med seg egen alkohol.

Først sa politiet nei, men etter en diskusjon med arrangøren av Landstreffet og Gjesdal kommune, ble det enighet om en annen løsning. Russen fikk likevel lov til å ta med alkohol på Landstreffet, men den måtte drikkes inne i biler, bobiler eller telt.

Neste år blir også dette forbudt, ifølge brevet fra Politidirektoratet (POD)

– Dette er helt ferskt for oss. Vi vil ha et møte med arrangørene av Landstreffet i Kongeparken og Gjesdal kommune, sier politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Leif Ole Topnes til NRK Rogaland.

Ifølge NRK Rogaland ønsker ikke presseansvarlig for landstreffet i Kongeparken, Aasmund Lund, å uttale seg i saken før han har satt seg inn i de nye opplysningene fra politiet.

I den grad musikkfestivaler driver med avgrensede campingområder hvor gjestene nyter medbrakt, så må praksisen deres dermed endres nå.

Kan bli slutten, tror festivalsjef

Christoffer Rød er festivalsjef for Slottsfjell i Tønsberg, som er en av landets største. Han forteller at regelendringen i ytterste konsekvens gjør at de må vurdere å ikke arrangere festivalcamping i fremtiden.

– Konsekvensen vil være at folk drar på andre campingplasser rundt om i distriktet. Campen er noe man ikke tjener penger på. Men det er en service for våre gjester og en del av festivalens totalopplevelse, sier Rød.

– Det er å gå litt langt å pålegge arrangøren å kontrollere at personer ikke har med seg alkohol på festivalcampen, legger han til.

Et påbud om skjenkebevilling innebærer et totalforbud mot å drikke medbrakte varer. For festivalarrangører vil dette innebære store endringer. Bildet er fra 2009 og den nå nedlagte Hovefestivalen.

Festivalsjefen påpeker at på Slottsfjell er det 18 års aldersgrense for å bo på campingen. Det er også et eget, avgrenset skjenkeområde inne på selve campingen.

– Det at vi eventuelt skal kontrollere inne i teltene føler vi er utenfor vårt ansvarsområde. Vi sørger for trygge rammer gjennom profesjonelle vakter og et tett samarbeid med politiet.

Frykter færre unge på festival

Et forbud mot medbrakt alkohol vil i verste fall føre til at festivalcampingen avvikles, tror Katrine C. Fredheim, styreleder for Stiftinga Målrock. De arrangerer en stor årlig musikkfestival i Årdal.

– En slik endring vil gjøre det vanskelig. Et påbud om skjenkebevilling på festivalcampen vil i praksis kunne bety slutten for den, sier hun.

Fredheim presiserer at de må vurdere nærmere i styret før de kommer til en endelig beslutning. Hun tror mange av Målrock-festivalens gjester vil velge andre steder å overnatte, hvis forbudet står seg.

– De aller fleste hos oss er lokale og bor relativt nært. Men vi har jo et ønske om å ha flere tilreisende. En slik endring vil gjøre det vanskelig, spesielt for de unge.

Forbudet mot medbragt innebærer at festivalgjester ikke vil kunne få ytterligere servering om de er «åpenbart påvirket». Skjenkingen på området må også avsluttes senest kl. 03.00, med andre ord er det slutten for festival-nachspiel.

Kaller det forskjellsbehandling

Begge festivaltoppene mener festivalcamping nå blir forskjellsbehandlet sammenlignet med en tradisjonell campingplass. Rød tror også flere privatpersoner vil kunne åpne midlertidige campingplasser rundt festivaler, for å omgå forbudet.

– Det kan nok komme private aktører som bare setter opp noen gjerder og kaller det en campingplass. Her blir garantert sikkerheten lavere enn hos oss da vi har erfaring og ekstremt fokus på våre besøkendes sikkerhet, sier Slottsfjell-sjefen.

Festivalsjefen tror at nedleggelse av campingen dessuten vil føre til mer, ikke mindre, bråk for politiet.

– Vi vil nok få mer nabolagstøy. Det vil nok bli vanskeligere og mer ressurskrevende for politiet, enn om vi hadde håndtert det innenfor vårt eget område.

Les mer:

Publisert: