• Andreas Askildsen
    Galleri

E39 Boknafjorden: Hyppigere avganger, Autopass-betaling og nye ferjekort

Fra nyttår blir det flere ferjer, hyppigere avganger og Autopass-betaling på Boknafjorden. Her finner du svar på en rekke spørsmål knyttet til endringene.