• Andreas Askildsen

E39 Boknafjorden: Hyppigere avganger, Autopass-betaling og nye ferjekort

Fra 2019 har det blitt flere ferjer, hyppigere avganger og Autopass-betaling på Boknafjorden. Her finner du svar på en rekke spørsmål knyttet til endringene.