NHO: - Konkurranse på helsetjenester kan løfte kvaliteten

SANDNES: Assistenter fra AssisterMeg A/S som kan pleie Nadine Berths sønn gjør det mulig for henne å samtidig stå i jobb.

Over fem av ti vestlendinger er positive til at private skal kunne tilby helsetjenester. Fra venstre: nestleder region vest i AssisterMeg A/S, Line Stakland, regionleder vest i AssisterMeg A/S, Signe Lundeberg og direktør i NHO Handel og Service, Anne-Cecilie Kaltenborn.
 • Andreas Iveland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Det som betyr mest for oss er at vi har et personlig forhold til de som er hjemme hos oss. Det er de samme pleierne som kommer hver gang, det betyr enormt mye, sier Nadine Berth.

Hennes sønn er multihandicappet og lider blant annet av respirasjonssvikt, noe som gjør at han trenger tilsyn 24 timer i døgnet. Gjennom den private omsorgsaktøren, AssisterMeg, får Berths sønn den hjelpen han trenger.

– Hjelpen fra AssisterMeg gjør at jeg selv kan være i jobb, sier Berth.

Over fem av ti vestlendinger positive

På oppdrag fra NHO Service og Handel, har Kantar TNS utført en spørreundersøkelse der de har spurt 1073 nordmenn om deres holdninger til at private firmaer skal kunne tilby helsetjenester. Tallene ble lagt frem på et møte i Sandnes mellom politikere fra Høyre, KrF, Frp og NHO Service og Handel. Til stede var også representanter fra AssisterMeg A/S.

56 prosent (over 5 av 10) av de spurte vestlendingene mener det er prinsipielt riktig at firmaer får konkurrere om tjenester det offentlige har ansvaret for. Landsgjennomsnittet er på 57 prosent (6 av 10).

– Konkurranse kan øke kvaliteten og gjøre at man får mer ut av ressursene, sier Dag Ekelberg, næringspolitisk direktør i NHO Service og Handel.

NHO er i gang med nye mulighetsstudier for de største kommunene i landet. Målet er å finnet ut hvilke muligheter det finnes for et mer kostnadseffektivt helsevesen i kommunene.

– De som tjener på dette er først og fremst kommunen. Samtidig får brukeren mulighet til å velge hvem de vil ha som leverandør, sier Ekelberg.

Opplæring på sykehuset

De første åtte månedene måtte Berths sønn tilbringe på sykehus.

– Da vi planla hjemkomsten ble vi anbefalt AssisterMeg, sier Berth.

Assistenter fra AssisterMeg ble da med inn på sykehuset, og fikk opplæring av legene i hvordan de skulle behandle Berths sønn.

– Vi fikk knyttet kontakt, og ble kjent med pleierne som skulle inn i vårt hjem. Det var svært viktig for oss, sier Berth.

– Har det vært lett å melde fra dersom dere ikke har vært fornøyde?

– Ja. Vi har hatt en utskiftning av assistent. Sønnen min bruker ganske avansert medisinsk utstyr, og det er mye ansvar inne i bildet. Det har vært veldig viktig for meg å ha tillit til pleierne, sier Berth.

Vil ikke privatisere hundre prosent

NHO Service og Handel mener det ikke er snakk om en fullstendig privatisering av de kommunale helsetjenestene.

– Gjennom den offentlige debatten kan man få inntrykk av at det offentlige helsevesenet er i ferd med å bli tatt over av det private. Slik er det ikke, sier direktør i NHO Handel og Service, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Også Høyre i Sandnes ønsker ikke nødvendigvis å konkurranseutsette hele den kommunale helsesektoren.

– Når vi i Høyre snakker om konkurranseutsetting tror fagorganisasjonene at vi skal konkurranseutsette 100 prosent. Det er nesten det motsatte av det vi mener. Jeg er fornøyd med å konkurranseutsette mellom ti og femten prosent av kommunale helsetjenester for å få inn fritt brukervalg, sier Thor Magne Seland (H).

Kaltenborn tror spørsmålet om private firmaer skal tilby helsetjenester blir et av de viktigste politiske spørsmålene fremover.

– Vi tror det blir viktig fremover mot kommunevalget, og for fremtiden. Dette handler om hvordan helsetjenestene skal organiseres nasjonalt og lokalt i fremtiden, sier Kaltenborn.

Høyres Thor Magne Seland. Magne Frøyland (H) i bakgrunnen.

Sandnes kommune ønsker helst å tilby tjenester selv

Sandnes kommune opplyser at brukere av private institusjonsplasser i kommunen betaler egenandel i henhold til forskriftene. Brukere av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) betaler kun egenandel for BPA-timer som gå til praktisk bistand (vask, husarbeid og handling).

Kommunen skriver i en e-post at de benytter seg av private aktører når det av ulike grunner ikke kan benyttes kommunale tjenester, bortsett fra BPA-tjenester. BPA er et tilbud som kun tilbys av private. På BPA er brukeren arbeidsleder og drifter ordningen. Brukerstyring er et kriterie for BPA.

Kommunen krever systematisk og regelmessig rapportering i avtaler med private tilbydere. «Det er viktig for kommunen at de som mottar tjenestene er fornøyde».

Sandnes kommune skriver at de helst ønsker å tilby tjenestene selv:

«I utgangspunktet ønsker kommunen å gi tjenestene selv. Dette for å utvikle kompetanse i kommunen, samt at det er krevende å sikre forsvarlige tjenester, og ivareta kommunens ansvar for å følge opp og kontrollere om tjenestene leveres i tråd med avtalen (faglige krav, ressursbruk, rammer, innhold, Arbeidsmiljøloven og annet lovverk, etc.).»

Kommunen opplyser videre at alle avtaler med private leverandører er gjennomført etter offentlige anbudskonkurranser.

Les også

 1. Store kommuner i Rogaland har dårligere barseltilbud

 2. – Nå tenner vi faklene for 2 øst

Publisert:
 1. NHO
 2. Helsepolitikk
 3. Privatisering
 4. Sandnes kommune
 5. Thor Magne Seland

Mest lest akkurat nå

 1. La ned blom­ster og lys etter døds­ulykken i Stav­anger

 2. Tre per­soner til lege­vakt etter trafikk­ulykke på fylkes­vei 44

 3. Amund Harboe hadde en av hovedrollene i «Lykkeland», så for­svant han brått: – Jeg angrer ikke

 4. Rapport: 10 ganger høy­ere risiko for skader med el­sparke­sykkel

 5. Fikk positiv korona­test fra halsen, mens alle testene fra nesen var nega­tive

 6. Haaland-uttalelser irriterer Dortmund-leiren: – Skal snakke med ham