• 254,5 millioner er brukt på prakteiendommen ved Gandsfjorden siden politikerne i Rogaland fylkeskommune vedtok å opprette Dale Eiendomsutvikling AS i 1997. Av dette er 88 millioner skattekroner overført fra fylkeskommunen. PÅL CHRISTENSEN
    Galleri

Ingen styremedlem i offentlige aksjeselskap dømt i Norge siste 20 år

Politikere med styreverv i offentlige aksjeselskap trenger ikke frykte at styreansvaret får rettslige konsekvenser. Ikke én gang de siste 20 årene har politikere vært nødt til å svare for seg i en domstol for kostbare feil begått som styremedlemmer.