• Prosjektlederne Tom Aaltvedt og Harald Thue i Lyse i forbindelse med starten av prosjektet i april 2013. Torstein Lillevik

Ryfast: De fire første nettstasjonene er i drift

Over fem mil med nye strømkabler er lagt ned i forbindelse med arbeidet på Ryfast og Eiganestunnelen.